"Arahaba ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao" (lio 1:28b)

* Mana isan'andro

Faha 19 aprily 2014, Asabotsy
TIA SY AKAIKY AHY MANDRAKIZAY ANDRIAMANITRA

HEBREO 2 : 10-18

Tia ahy Andriamanitra. Tanjon’Andriamanitra ho anao ny hitoeranao indray ao amin’ny voninahiny. Mba hahatanteraka izany dia Izy no efa nijaly teo amin’ny toeranao sy namindra fo taminao (10, 17). Tian’Andriamanitra loatra ianao ka antsoiny mihitsy hoe “rahalahiko”. Inona no avalinao izany fitiavan’Andriamanitra anao izany ? Zavatra tsotra no andrasany aminao: atolory Azy ny fiainanao sy ny fonao manontolo !


Akaiky Andriamanitra. Tsy Andriamanitra lavitra i Jesoa fa akaiky ka t
    ... tohiny

* Fampianarana sy Toriteny samihafa

- ANDON'NY MARAINA : Misy fampianarana 11 izay atolotry ny Pasteur Daniel RAJAKOBA
Tohiny ...

- MITOMBO FAHALALÀNA AN'I KRISTY : Misy fampianarana 61 izay atolotry ny Pasteur Emilien RAZAFIARISON
Tohiny ...

- MITADY OLONA ANDRIAMANITRA : Misy fampianarana 73 izay atolotry Rtoa Lily RAZAFIARISON
Tohiny ...

"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko" (Apok3:20)

* Hira
- Hihaino Hira FFPM - FF - Fifohazana

Tononkira FFPM ary ny sasatsasany misy feony, sy Fihirana Fanampiny FJKM feony sy tonony miaraka

- Fihirana FFPM

- Fihirana fanampiny

Mpiara-miasa