"Arahaba ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao" (lio 1:28b)

* Mana isan'andro

Faha 30 jolay 2014, Alarobia
TSY MAINTSY HO AVY INDRAY NY TOMPO

LIOKA 21 : 20-38

Handrava izay tsy miorina. Nireharehan’ny jiosy fatratra i Jerosalema sy ny Tempoliny. Noho ny hamafin’ny fony dia horavana izany. Ny Romana sy ny miaramilany, izay jentilisa manjanaka, no fitaovana ampiasain’Andraiamanitra amin’izany (20). Tanteraka tokoa io faharavana io tamin’ny taona 70. Tsy misy azon’ny olona natao afa-tsy ny nandositra (20-23) satria efa voasoratra fa famalian’ny Tompo izany. Izany tokoa no fomban’ny Tompo amin’ny mpiavonavona sy minia manampin-tsofina manamafy fo. Ny o     ... tohiny

* Fampianarana sy Toriteny samihafa

- ANDON'NY MARAINA : Misy fampianarana 11 izay atolotry ny Pasteur Daniel RAJAKOBA
Tohiny ...

- MITOMBO FAHALALÀNA AN'I KRISTY : Misy fampianarana 61 izay atolotry ny Pasteur Emilien RAZAFIARISON
Tohiny ...

- MITADY OLONA ANDRIAMANITRA : Misy fampianarana 73 izay atolotry Rtoa Lily RAZAFIARISON
Tohiny ...

"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko" (Apok3:20)

* Hira
- Hihaino Hira FFPM - FF - Fifohazana

Tononkira FFPM ary ny sasatsasany misy feony, sy Fihirana Fanampiny FJKM feony sy tonony miaraka

- Fihirana FFPM

- Fihirana fanampiny

Mpiara-miasa