"Arahaba ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao" (lio 1:28b)

* Mana isan'andro

Faha 25 jolay 2014, Zoma
MIAKATRA AN’I JEROSALEMA JESOA

LIOKA 19 : 28-48

Iraka. Nankatoa tsotra ny iraka nampanaovin’ny Tompo azy ireo mpianatra roa lahy tsy voatonona anarana eto. Tsy zavatra mora hatao anefa izany hoe haka zana-borikin’olona izany no halaina ka dia hoe misy ilàn’ny Tompo azy fotsiny izao no ho lazaina amin’ny tompony. Mampametra-panontaniana hoe : olom-pantatr’izy ireo ve io olona io ary efa vita resaka mialoha sa dia hoe tena vao ho any mihitsy izy ? Fankatoavana sy fahafoizana no lesona azontsika raisina avy amin’ireto olona voaresaka ireto.     ... tohiny

* Fampianarana sy Toriteny samihafa

- ANDON'NY MARAINA : Misy fampianarana 11 izay atolotry ny Pasteur Daniel RAJAKOBA
Tohiny ...

- MITOMBO FAHALALÀNA AN'I KRISTY : Misy fampianarana 61 izay atolotry ny Pasteur Emilien RAZAFIARISON
Tohiny ...

- MITADY OLONA ANDRIAMANITRA : Misy fampianarana 73 izay atolotry Rtoa Lily RAZAFIARISON
Tohiny ...

"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko" (Apok3:20)

* Hira
- Hihaino Hira FFPM - FF - Fifohazana

Tononkira FFPM ary ny sasatsasany misy feony, sy Fihirana Fanampiny FJKM feony sy tonony miaraka

- Fihirana FFPM

- Fihirana fanampiny

Mpiara-miasa