"Arahaba ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao" (lio 1:28b)

* Miarahaba anao tonga soa eto

"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko" (Apok3:20)

Finaritra e !

Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompontsika dia Jesoa Kristy

Fifaliana ho anay no manatitra ireto Tenin'Andriamanitra ho aty antokatranontsika tsirairay avy ireto. Mba samy hahazo ny anjara tandrifiny azy avy ny tsirairay, na any antokatrano na any antoerana fiasana, na hafa koa any.

Jao 21 : 15b Dia hoy Izy taminy: Fahano ary ny ondrikeliko. 16b Dia hoy Izy taminy: Andraso ary ny ondriko 17b Hoy Jesosy taminy: Fahano ary ny ondriko.

Izay baikon’i Jesoa Kristy izay no tena antony nananganana izao tranonkala izao. Mba hamahanana izay noana sy mangetaheta ny Tenin’Andriamanitra araka nolazainy ao amin’ny Matio 5 : 6 Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana.

Koa raha anisan’ireo noana sy mangetaheta ianao dia hiezaka ity tranonkala ity mba hanampy anao ary hanao ho toy ny fantsona izay hampita aminao ireo fampianarana maro izay vokarin'ireo mpanompon'Andriamanitra marobe mba ahitanao tokoa ny Fanjakan’Andriamanitra.

« mana-isanandro.net » no anarana isalon’ity tranonkala ity, izay midika Sakafo ampy sady mahavoky tokoa. izay sakafo tsy azo ialana fa tsy maintsy hangonina isan’andro ny sahazan’ny tsirairay mba ahavelona raha tamin'ny tantaran'ireo Zanak'Israely no jerena.Mana-isanandro.net : ho hitanao ato amin'ny Mana isan’andro ireo toriteny sy fampianarana izay miova isan'andro toy
  • Mana isan'andro 2014 : izay vokarin'ny Fikambanan'ny Mpiaramamaky Baiboly Malagasy, FMMBM
  • Ny hafatry ny Baiboly isan'andro : izay vokarin'Atoa Emmanuel Jean D'Elnivo, mpitandrina FJKM
  • Mofon'aina : izay vokarin'ny Birao Sekoly Alahady FOIBE FJKM ary nalaina tao amin'ny "www.fjkm.mg"

Misy koa ireo fampianarana sy toriteny maro izay anjaranao indray no misafidy izay ho arahinao, toy ny
  • ANDON'NY MARAINA : toriteny sy fampianarana miisa 11 izay atolotry ny Pasteur Daniel RAJAKOBA
  • MITOMBO FAHALALÀNA AN'I KRISTY : fampianarana miisa 61 izay atolotry ny Pasteur Emilien RAZAFIARISON, izay hampianarany antsika mba hahafantatra bebe kokoa an’I Jesoa Kristy. Ao anatin’io no hampianarany antsika fa Jesoa Kristy dia efa hatrany amin’ny Fiandohana no efa teo, sy efa voambara hatrany ao anatin’ny Testamenta taloha, mazava ho azy moa fa Izy no anton’ny Testamenta Vaovao. Ity fampianaran’I Petera ity no anton’izao fampianarana izao : 2 Pet 3: 18a fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, Tompontsika sy Mpamonjy.
  • MITADY OLONA ANDRIAMANITRA : fampianarana miisa 73 izay atolotry Rtoa Lily RAZAFIARISON, izay mampiseho amintsika ireo olo-malaza amin’ny Finoana, toy I Josefa, ry Davida, sy ny maro, misy koa ireo olona izay taty aoriana nefa hita sy tsapa koa fa tena olon’ny Finoana toy an'Ingahy Rainisoalambo.

Ao koa ireo tononkira sy hira marobe, toy ny
  • Fihirana FFPM : Izay ahitana ireo tononkira rtehetra ao amin'ny Fihirana FFPM, hitantsika koa ireo hira efa vita MP3 rehetra
  • Fihirana Fifohazana : Ireo tononkira Fifohazana sy ireo hira amin'ny feon'ny Fifohazana izay efa vita mp3.

* Bienvenue

Nous vous saluons au nom de Notre Seigneur, Jésus Christ,

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous offrons la Parole de Dieu à travers ce site. Où que vous soyez, à la maison, au bureau ou ailleurs, nous espérons que chacun aura sa part de message de Notre Seigneur.

 

La bible dit, selon Jean 21 : 15b « Pais mes agneaux. » . 16b : « Pais mes brebis. » et 17b : « Pais mes brebis. »

 

C’est ce commandement de Jésus Christ qui nous a incités à créer ce site Web. Pour rassasier les affamés et assoiffés de la Parole de Dieu, selon Mathieu 5 :6 «  Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! »

 

Alors, si vous êtes parmi ceux qui sont affamés et assoiffés de la Parole de Dieu, ce site va être un moyen efficace pour vous permettre de prendre connaissance des différents enseignements et prédications de plusieurs serviteurs de Dieu, et plus particulièrement de découvrir davantage le royaume de Dieu.

 

« mana-isanandro.net », c’est le nom que revêt ce site web, ce qui signifie « mets complets et rassasiants », nourritures incontournables et dont il faut s’acquérir à tous les jours, suffisants pour survivre si on s’en tient à l’histoire des Israélites dans la bible.

 

Vous verrez dans ce site :

-          Les prédications quotidiennes qui seront les mannes qui nous seront destinées pour la journée et qui changent quotidiennement. Ces prédications sont produites par Fikambanan'ny Mpiaramamaky Baiboly Malagasy, FMMBM

-          Le message quotidien de la Bible, produit par le pasteur Emmanuel Jean D'Elnivo

-          Le Pain du jour ou « Mofon’aina » produit par le Bureau Sekoly Alahady FOIBE FJKM et qu’on a tiré du site "www.fjkm.mg"

 

En plus de ces prédications quotidiennes, vous pouvez consulter aussi les enseignements bibliques et les prédications qui sont regroupés dans les rubriques suivantes :

-          ANDON'NY MARAINA : on peut y retrouver 11 prédications et enseignements qui nous sont offerts par le Pasteur Daniel RAJAKOBA

-          MITOMBO FAHALALÀNA AN'I KRISTY ou CONNAÎTRE LE CHRIST DAVANTAGE : cette rubrique contient 61 enseignements bibliques produits par le Pasteur Emilien RAZAFIARISON, qui vont plus particulièrement nous aider à connaître davantage notre Seigneur Jésus Christ. Il nous enseigne que Jésus Christ existait déjà bien avant la création de l’univers, qu’on l’a déjà annoncé dans l’Ancien Testament, et tout ce qui a été dit sur Lui dans l’Ancien Testament s’est concrétisé dans le Nouveau Testament. Ces enseignements serviront à l’exécution de la Parole dans 2 Pierre 3 : 18a : «  Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. »

-          MITADY OLONA ANDRIAMANITRA ou DIEU CHERCHE DES SERVITEURS : cette rubrique comprend 73 enseignements qui sont offerts par Mme Lily RAZAFIARISON, qui concernent particulièrement les hommes et femmes de foi dans la Bible, tels que Joseph, David et tant d’autres; et également des personnes de foi qui ont marqué le christianisme à Madagascar et dans d’autres pays telles que Ingahy Rainisoalambo.

 

À part les prédications et les enseignements, on peut écouter des chants et trouver, pour certains d’entre eux, les paroles de ces chants :

-          Fihirana FFPM : toutes les paroles des chants de recueil FFPM accompagnées de certains chants qui ont des versions audio en MP3.

-          Fihirana Fifohazana : toutes les paroles des chants Fifohazana ainsi que certains chants qui sont en version audio en MP3.

* Mana isan'andro
Talata, faha 16 janoary 2018


ILAY MPANOMPON’I JEHOVAH F.2


ISAIA 42 : 1-13

Faminaniana ny amin’i Jesoa (1-9). Andriamanitra, Ilay mpahary, sy Mpamelona no miteny eto mikasika :
Ny amin’ilay mpanompony : – notantanany – nantsoiny sy nofidiny sady sitraky ny fony – nomeny ny Fanahiny - harovany.
Ny ataon’io mpanompony io : – hanome lalàna hampiadana ny olon-drehetra - hampahery ny olona ory – hanorina ny rariny amin’ny tany sy ny nosy – ho fanazavana ny jentlisa – hampahiratra ny jamba – hanafaka ny mifatotra.

    ... tohiny

* PAIN DU JOUR


mardi 16 janvier 2018 : LE SERVITEUR DE L’ÉTERNEL


ESAIE 42 : 1-13

LE SERVITEUR DE L’ÉTERNEL


Ce "chant du serviteur", comme trois autres dans ce livre d’Ésaïe (49. 1-13, 50. 4-11, 52. 13-53. 12), décrit le Messie et son œuvre.


Qu’est-ce qui le caractérise (1-4, cf. Mt 12. 18-21)  ?
Il est l’envoyé de Dieu, oint pour éclairer les nations et libérer les captifs. Rempli d’Esprit Saint, il annonce la

        ... LA SUITE

* Mofon'aina
Talata, faha 16 janoary 2018


Manapaka amin’ny fahefany ny Tompo


KOLOSIANA 2 : 8-15

Fananarana  ny  fampianarana  ho antsika mpino

Ry havana , tia antsika  ny  Tompo  ka manome  antsika   fananarana sy fampianarana  araka  izao manaraka izao :

1-Mitandrema amin’ny fampianaran-diso  (and8)

<

    ... tohiny
* Fampianarana sy Toriteny samihafa

- ANDON'NY MARAINA : Misy fampianarana 11 izay atolotry ny Pasteur Daniel RAJAKOBA
Tohiny ...

- MITOMBO FAHALALÀNA AN'I KRISTY : Misy fampianarana 61 izay atolotry ny Pasteur Emilien RAZAFIARISON
Tohiny ...

- MITADY OLONA ANDRIAMANITRA : Misy fampianarana 73 izay atolotry Rtoa Lily RAZAFIARISON
Tohiny ...
* Hira
- Hihaino Hira FFPM - FF - Fifohazana

Tononkira FFPM ary ny sasatsasany misy feony, sy Fihirana Fanampiny FJKM feony sy tonony miaraka

- Fihirana FFPM

- Fihirana fanampiny

Mpiara-miasa


"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko" (Apok3:20)


Ce site est hébergé par : Ikoula
175/177 rue d'aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt